Βιωματικό Σχολείο – Νικητές στη Ζωή

Η παιδαγωγική φιλοσοφία μας,  για όλα τα παιδιά που φιλοξενούνται ή συμμετέχουν στα προγράμματα της Κιβωτού του Κόσμου, δεν περιορίζεται σε μια επιδερμική σχέση. Προσεγγίζουμε τις ψυχές και τις συμπεριφορές τους με πολλή αγάπη και διακριτικότητα και ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού πράττουμε τα δέοντα. Βασικό μας μέλημα είναι τα παιδιά να μην αισθάνονται μειονεκτικά εξαιτίας των δυσκολιών που πέρασαν αλλά να καταλάβουν πώς μέσα από αυτές μπορούν να αποκτήσουν εμπειρίες που θα τα  ενδυναμώσουν και θα τα ενισχύσουν κατά την ενηλικίωσή τους.

Στα πλαίσια αυτά ξεκινήσαμε με την προτροπή του πατρός Αντωνίου, στα τέλη της προηγούμενης σχολικής περιόδου, το Βιωματικό Σχολείο της Κιβωτού του Κόσμου, το οποίο συνεχίζεται και με την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου.

Σ’ αυτό το σχολείο  ειδικοί επιστήμονες ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, παιδαγωγοί, σύμβουλοι ψυχικής υγείας κ.ά, προσπαθούμε να παρουσιάσουμε και να αναλύσουμε στα παιδιά διάφορα θέματα που τα απασχολούν και που ίσως βρεθούν αντιμέτωπα στο μέλλον,σύμφωνα  με τα δεδομένα των σύγχρονων παιδαγωγικών  και ψυχολογικών μεθόδων, παράλληλα  με τις επιταγές της ορθοδόξου παραδόσεώς μας, οι οποίες και δίνουν έμφαση στο πρόσωπο και στις σχέσεις που αναπτύσσει στο πλαίσιο της λειτουργίας της ομάδας. 
  Στα μαθήματα αυτά στόχος είναι τα παιδιά:

 • να συμμετέχουν   ενεργά στην ομάδα.
 • να αποκτήσουν κριτική σκέψη και αυτοεκτίμηση.
 • να μάθουν ναερευνούν & να  ανακαλύπτουν.
 •  να ενισχύουν την ικανότητά τους για κατανόηση και ερμηνεία.
 • Να μάθουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους.
 • Να μάθουν να λειτουργούν ατομικά και ομαδικά.
 • Να αποκτούν γνώση μέσα από την εμπειρία.
 • Να αναπτύσσουν ομαλά την προσωπικότητά τους.
 • Να ενισχυθούν με αρετές.
 • Να μάθουν να αγωνίζονται με ελπίδα.

Αξιοποιώντας το ρόλο της ομάδας παρέχει τη δυνατότητα στο παιδί να επεξεργαστεί συναισθηματικές καταστάσεις μέσα από παιχνίδια ρόλων, δραματοποίηση,  συζήτηση, ζωγραφική , παραδείγματα μέσα από την καθημερινότητα κ.α  Η ομάδα η οποία αποτελείται από μικρό αριθμό ατόμων δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας και επιτρέπει στους συμμετέχοντες να φέρουν τις δυσκολίες, τους φόβους και τις ανησυχίες τους και να τα επεξεργαστούν.  Μέσα από το βιωματικό σχολείο το παιδί, ό έφηβος αποκτά καλύτερη αυτογνωσία, μαθαίνει να αναγνωρίζει και να κατανοεί καλύτερα τον εαυτό του, τον τρόπο λειτουργίας του στην ομάδα, μαθαίνει να συνεργάζεται με τους άλλους, να μοιράζεται συναισθήματα και απόψεις , να αναπτύσσει θετικές διαπροσωπικές σχέσεις.

            Ευχή μας και στόχος μας, είναι τα παιδιά να θωρακιστούν  με τα απαραίτητα εφόδια ώστε να βρεθούν έτοιμοι και ενεργοί πολίτες στο μέλλον και να συνεισφέρουν με τον τρόπο τους στη βελτίωση της κοινωνίας μας.

Δίνουμε κίνητρα στα παιδιά ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν τις αρετές και  τις δεξιότητές τους. Επιβραβεύουμε την προσπάθεια προόδου του κάθε παιδιού και το ενθαρρύνουμε να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο, ενώ παράλληλα σε παιδιά που εμφανίζουν δύσκολες συμπεριφορές δεν μένουμε μόνο στη συνέπεια αλλά στεκόμαστε δίπλα τους με αγάπη, υπομονή και συγχωρητικότητα. Με αυτό τον τρόπο καταφέρνουμε το παιδί να καταλάβει το λάθος του και του δίνουμε τη δυνατότητα να αλλάξει. Τέλος, σημαντικό στην παιδαγωγική μας μέριμνα είναι το παιδί να μάθει να ζητά συγγνώμη και να συγχωρεί τα οποία είναι ο πυλώνας της προσωπικής, οικογενειακής και κοινωνικής  ισορροπίας.

Εκπαιδευτικός Ρόλος

βιωματική μάθηση

Με στόχο τα παιδιά να υιοθετήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές έχουμε επιλέξει τη βιωματική μάθηση ως μέθοδο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων μας, η οποία αποτελεί ζωτικής σημασίας διαδικασία για τη δημιουργία εμπειριών, την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου και τελικά τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του, σύμφωνα και με τα δεδομένα των σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων, οι οποίες και δίνουν έμφαση στο άτομο και στις σχέσεις που αναπτύσσει στο πλαίσιο της λειτουργίας της ομάδας.

Μέσα από τη βιωματική μάθηση τα παιδιά:

 • ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά
 • ερευνούν & ανακαλύπτουν
 • ενισχύουν την ικανότητά τους για κατανόηση και ερμηνεία
 • μαθαίνουν να λειτουργούν ατομικά και ομαδικά
 • αποκτούν γνώση μέσα από την εμπειρία
 • αναπτύσσουν ομαλά την προσωπικότητά τους

Η επιλογή, επιπλέον,  των θεμάτων των προγραμμάτων μας βασίζεται αφενός στις προτιμήσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών, που γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των παιδιών και αφετέρου στις υποδείξεις της επιστημονικής κοινότητας.

Τέλος, έχουμε αναπτύξει συνεργασίες με φορείς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς προκειμένου να είμαστε πάντα σε θέση να σας προσφέρουμε προγράμματα και υπηρεσίες που άπτονται σε τρέχοντα κοινωνικά θέματα και αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα

Το Βιωματικό Σχολείο απαρτίζεται από ένα πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό, από εξειδικευμένους στο χώρο της εκπαίδευσης επιστήμονες και πεπειραμένους εμψυχωτές, με διαρκή επιμόρφωση στα αντικείμενα που απασχολούνται.

Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων πραγματοποιείται από επιστήμονες της εκπαίδευσης στις αντίστοιχες θεματικές, ενώ η υλοποίησή τους από εξειδικευμένους εμψυχωτές-εκπαιδευτικούς. Οι κύριες ειδικότητες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων μας είναι παιδαγωγοί, θεατρολόγοι, ψυχολόγοι, εικαστικοί, περιβαλλοντολόγοι.

Η επιλογή των ανθρώπων μας γίνεται με βάση αυστηρά κριτήρια, ενώ προχωράμε σε συστηματική αξιολόγησή τους σε ετήσια βάση, με στόχο την εξασφάλιση της ικανοποίησης των συνεργαζόμενων σχολείων.

Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας