Παιδική Προστασία - Σπίτια Φιλοξενίας

Τα σπίτια φιλοξενίας της Κιβωτού είναι σε θέση να προσφέρουν έμπρακτα παιδική προστασία σε παιδιά τα οποία ήταν παραμελημένα, εγκαταλελειμμένα, με χωρίς ίχνος φροντίδας, είτε γιατί δεν υπήρχαν γονείς είτε γιατί κρίθηκαν ακατάλληλοι για την φροντίδα αυτών.                                                    

 Παιδιά που είχαν υποστεί  κακοποίηση κάθε μορφής από τους γονείς τους ή συγγενικά τους πρόσωπα, παιδιά χωρίς όρια, βρήκαν στην Κιβωτό το κατάλληλο περιβάλλον, όπου εκτός της διαμονής και της ασφάλειας, συμμετέχουν σε πλήθος προγραμμάτων, τα οποία προσεκτικά έχουν σχεδιαστεί για εκείνα. Σ’ αυτά τα προγράμματα συμμετέχουν παιδοψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές, πρόσωπα φροντίδας  έτσι ώστε το κάθε παιδί που μεγαλώνουμε, πρώτα από όλα να απελευθερωθεί συνολικά ως προσωπικότητα από τις δύσκολες καταστάσεις που πέρασε, να νιώσει αγάπη και φροντίδα, να ξαναβρεί την χαμένη παιδικότητά του και να ζει σύμφωνα με τις ανάγκες της ηλικίας του.

Στόχος μας λοιπόν για κάθε παιδί είναι να μπορέσει να αναπτύξει μια συναισθηματικά και πνευματικά υγιή προσωπικότητα, να αναπτύσσει κοινωνικές δραστηριότητες και να λαμβάνει εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ερεθίσματα.

Επίσης, μέσα από την κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη επιδιώκουμε να συμβάλλουμε θετικά στην άρση όλων αυτών των ενδοοικογενειακών προβλημάτων που αντιμετώπισαν τα παιδιά πριν από την απομάκρυνσή τους και να παρέμβουμε έγκαιρα στην απαλοιφή συμπτωμάτων μιας ενδεχόμενης προβληματικής συμπεριφοράς.

                

Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας