Νομική προστασία

Η Κιβωτός του Κόσμου, ως αναγνωρισμένος φορέας ειδικής μέριμνας και προστασίας παιδιών, δύναται να αναλάβει πλήρως την ευθύνη και την άσκηση γονικής μέριμνας και επιμέλειας των ανηλίκων που φιλοξενούνται στον φορέα μας. Η Κιβωτός του Κόσμου παρέχει φροντίδα σε παιδιά με εισαγγελική εντολή, όπου εκτός της διαμονής και της ασφάλειας, συμμετέχουν σε πλήθος προγραμμάτων, τα οποία προσεκτικά έχουν σχεδιαστεί για εκείνα.

Στόχος μας για κάθε παιδί και πάντα με γνώμονα τις ανάγκες και τα δικαιώματα του, είναι να αναπτύξει μια συναισθηματικά υγιή προσωπικότητα, να αποκτήσει κοινωνικές δεξιότητες και να λαμβάνει τα κατάλληλα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ερεθίσματα.

Επιπροσθέτως, μέσα από την κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη επιδιώκουμε να συμβάλλουμε θετικά στην άρση των ενδοοικογενειακών προβλημάτων που αντιμετώπισαν τα παιδιά πριν την απομάκρυνση τους και να παρέμβουμε έγκαιρα στην απαλοιφή συμπτωμάτων μιας προβληματικής συμπεριφοράς.

Δίπλα μας σε όλο αυτό βρίσκονται Νομικοί Σύμβουλοι που εκπροσωπούν τη Κιβωτού του Κόσμου, οι οποίοι πάντα σε συνεργασία με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ανηλίκων και την Κοινωνική μας Υπηρεσία, αναλαμβάνουν εξατομικευμένα τον φάκελο κάθε παιδιού που βρίσκεται υπό την προστασία μας, διεκπεραιώνουν όλα τα ζητήματα που αφορούν τη περίπτωση του ανηλίκου και επιμελούνται την συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων που χρειάζονται, προκειμένου να οριστεί δικάσιμος για την άσκηση γονικής μέριμνας και επιμέλειας των ανηλίκων από το Φορέα μας.

Παράλληλα οι Νομικοί μας Εκπρόσωποι παρέχουν συμβουλευτική στήριξη σε ζητήματα που αφορούν και τις μονογονεϊκές οικογένειες που στηρίζονται από τη Κιβωτό του Κόσμου και μας δίνουν όλες τις απαραίτητες κατευθύνσεις που χρειάζονται για να διεκπεραιωθούν.

Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας