Ψυχολογική Υποστήριξη

Η ομάδα των ψυχολόγων μας παρέχει στήριξη σε διάφορους τομείς ανάμεσα στους οποίους είναι:

  1. Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων.
  2. Ατομική και ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη παιδαγωγών.
  3. Εποπτεία από επιστημονικά υπεύθυνο ψυχολόγο.
  4. Συμβουλευτική υποστήριξη φυσικών γονέων.
  5. Αξιολόγηση και ψυχοεκπαίδευση υποψήφιων αναδόχων και αναδόχων γονέων.

Ψυχολογική Υποστήριξη των παιδιών και εφήβων 
Ο ρόλος του ψυχολόγου στη Κιβωτό του Κόσμου είναι να στηρίζει τα παιδιά μέσα από τη διαδικασία της παιγνιοθεραπείας και όχι μόνο, χρησιμοποιώντας ως κύριο μέσο, το παιχνίδι. Το παιχνίδι για το παιδί είναι ό,τι ο λόγος για τον ενήλικα. Με αυτό τον τρόπο λοιπόν, όπως και στις συνεδρίες των ενηλίκων, έτσι και εδώ, δίνεται η ευκαιρία στο παιδί να εκφράσει τα συναισθήματα και τα προβλήματά του, μαθαίνοντας για τον εαυτό του, μέσα σε ένα κλίμα ασφάλειας που δημιουργείται στη σχέση του παιδιού με το θεραπευτή. Μέσα από αυτή τη διαδικασία το παιδί ανακαλύπτει τρόπους, ώστε να εξελίξει και να απλώσει πλευρές της ταυτότητάς του αναγνωρίζοντας τα θέματα που προκύπτουν, αλλάζοντας τα νοήματα και διερευνώντας εναλλακτικά σχέδια και λύσεις. Εν κατακλείδι, οι ιστορίες που εκφράζονται μέσα στη ψυχοθεραπεία, μπορούν να αναπτυχθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε το παιδί να μάθει να υποστηρίζει τον εαυτό του και  να ανακαλύψει τρόπους λειτουργικότητας στον κόσμο του παιχνιδιού, αλλά καί στο πραγματικό κόσμο. Στόχος, να μην αναπαράγονται ξανά τα ίδια μοτίβα σχέσεων, που μέχρι τώρα δεν ήταν βοηθητικά στις σχέσεις του με τους άλλους, μικρούς και μεγάλους, όπως τα έμαθε στο περιβάλλον από το οποίο προήλθε τα οποία μέχρι τώρα δεν ήταν βοηθητικά στη σχέση του με τον εαυτό του αλλά και με τους άλλους, μικρούς και μεγάλους. Όλα τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν, μέσα όχι μόνο με ατομική υποστήριξη και ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων αλλά και ομαδικά.

Ομαδική Εποπτεία,  Ψυχοεκπαίδευση και Ατομική Υποστήριξη Παιδαγωγών-Φροντιστών.
Οι ψυχολόγοι στηρίζουν τους παιδαγωγούς όσο αφορά τη σχέση τους με τα παιδιά. Μέσα σε ασφαλές πλαίσιο προσφέρεται η παρατήρηση, η ψυχοεκπαίδευση και η υποστήριξη στα μέλη της ομάδας, με σκοπό οι παιδαγωγοί να διευκολυνθούν στην αναγνώριση και διαχείριση δυσκολιών μέσα στη καθημερινή τους συμβίωση με τα παιδιά. Αυτό θα βοηθήσει να ενδυναμωθεί η ψυχοσυναισθηματική υγεία του παιδιού και της συμπεριφοράς του, αλλά και του ίδιου παιδαγωγού, μέσα στη σχέση που έχουν δημιουργήσει.
Η ατομική υποστήριξη των παιδαγωγών είναι επίσης μέριμνα των ψυχολόγων, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν προσωπικά θέματα που δεν προλαβαίνουν να αναπτύξουν στην ομάδα παιδαγωγών. Στόχος εδώ, είναι να διευκολυνθούν στο να ακούν τον εαυτό τους καλύτερα, έτσι ώστε να μπορέσουν να ακούσουν ακόμη πιο καθαρά τις ανάγκες των παιδιών.
Χρειάζεται να σημειωθεί εδώ, ότι υπάρχει ψυχολόγος στα σπίτια των παιδιών που λειτουργεί ως επιστημονικά υπεύθυνος, όπου μέσα από τη σταθερή του παρουσία και συμμετοχή στην καθημερινή λειτουργία του σπιτιού παρατηρεί και ενισχύει παιδιά και παιδαγωγούς στις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Διασφαλίζεται συνεπώς, ότι τα παιδιά αναπτύσσουν θετικές σχέσεις και λαμβάνουν ποιοτική φροντίδα από ικανούς παιδαγωγούς σε ένα πλαίσιο ασφαλούς, ευχάριστου και ποιοτικού καθημερινού προγράμματος. Επίσης, δίνει βήμα και φωνή στα παιδιά και στη διαχείριση δυσκολιών στο σπίτι, αξιολογεί τους παιδαγωγούς στην καθημερινές προκλήσεις, ώστε να διευκολύνεται και το υλικό διαχείρισης στη συνεργασία τους με τον επόπτη μέσα στις προαναφερθείσες ομάδες.
Όλα τα παραπάνω μαζί θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της σχέσης μεταξύ παιδαγωγού-παιδιού, βοηθώντας τελικά στη δημιουργία επανορθωτικής εμπειρίας στη ζωή του με τους ενήλικες-πρόσωπα φροντίδας του.

Ψυχολογική Υποστήριξη γονέων
Οι ψυχολόγοι στηρίζουν τους γονείς των οικογενειών, ενδυναμώνοντας το ρόλο τους, με στόχο το παιδί να ωριμάσει συναισθηματικά και να αυτονομηθεί παρά τις δυσκολίες που τους έχει φέρει η ζωή.

Αξιολόγηση και ψυχοεκπαίδευση υποψήφιων αναδόχων και αναδόχων γονέων.
Ανάμεσα στα προγράμματα που εφαρμόζουμε στη Κιβωτό συμπεριλαμβάνουμε και το πρόγραμμα ανάδοχης οικογένειας. Είναι ένα πρόγραμμα οικογενειακής φιλοξενίας, ώστε τα παιδιά να μεγαλώνουν σε ένα οικογενειακού τύπου περιβάλλον.

Οι ανάδοχοι γονείς αξιολογούνται και ψυχοεκπαιδεύονται από ψυχολόγο, ώστε να μπορούν να γίνουν συνοδοιπόροι διευκολύνοντας έτσι το δρόμο του παιδιού, που μέχρι τώρα κάθε άλλο παρά ομαλός ήταν. Έτσι, γινόμαστε όλοι μαζί αρωγοί στη δημιουργία ενός ολοένα και πιο αποδεκτικού περιβάλλοντος στη πορεία της ζωής του. Με αυτό τον τρόπο το παιδί θα μπορέσει να ξεδιπλώσει όλες τις εγκλωβισμένες ικανότητες που στη πορεία αυτή για διάφορους σοβαρούς λόγους δεν κατάφερε να εκφράσει (π.χ φυσικό οικογενειακό περιβάλλον). Η σύνδεση του παιδιού με αποδεκτικούς και ζεστούς ανθρώπους, που θα του προσφέρουν εστιασμένη φροντίδα, θα δώσει μια επανορθωτική εμπειρία, ώστε να νιώσει επιτέλους ασφαλές και δυνατό δίχως φόβο απέναντι στη ζωή και κυρίως απέναντι στις δικές του δυνάμεις. Αυτό θα το βοηθήσει να εξελιχθεί σε έναν αυτόνομο ενήλικα με το καλύτερο δυναμικό που μπορεί. 
Το πρόγραμμα θα εφαρμόζεται σύμφωνα με αυτά που ορίζει ο νόμος και σε συνεργασία με τις περιφέρειες. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη κοινωνική υπηρεσία της Κιβωτού και να κλείσουν ένα ραντεβού για ενημέρωση.
Το παιδί έχει το δικαίωμα να βιώσει μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς του, αρκεί να το ακούσουμε, να το αποδεχθούμε και να προσφέρουμε τη προσοχή και τη φροντίδα που έχει ανάγκη να λάβει. Οι δυσκολίες θα μοιάζουν πιο ομαλές και οι ικανότητες θα αρχίζουν να ξεδιπλώνονται γιατί όπως είπε ο Rogers:

«Το άτομο έχει τεράστια αποθέματα ικανοτήτων και δυναμικών, που μπορούν να απελευθερωθούν, όταν τους προσφερθεί ένα διευκολυντικό κλίμα αποδοχής μέσα στο οποίο το άτομο δύναται να τα ανακαλύψει, να τα ενισχύσει, ώστε προσωπικά να εξελιχθεί».             
(Rogers, 1980a, σελ: 1)

Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας