Κοινωνική Υπηρεσία

Η κοινωνική υπηρεσία της Κιβωτού του Κόσμου υποδέχεται  τις νέες αιτήσεις βοήθειας, ώστε να ενταχθούν στα προγράμματα της Κιβωτού νέα  περιστατικά είτε να παραπέμπονται στις κατάλληλες υπηρεσίες ελέγχοντας πάντα την  εξέλιξη του αιτήματος του ωφελούμενου.

Οι κοινωνικοί λειτουργοί, πραγματοποιούν επιτόπιες  επισκέψεις και παρεμβάσεις ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες διαβίωσης και οι  ανάγκες των οικογενειών. Επιπλέον, λαμβάνουν το κοινωνικό ιστορικό της  οικογένειας, τις εγγράφουν στα προγράμματα και εξυπηρετούν ολιστικά τη μητέρα  και το παιδί.

Επιπρόσθετα, φροντίζουν ώστε να πραγματοποιηθεί όλο  εκείνο το φάσμα των επικοινωνιών και των διασυνδέσεων με τις υπηρεσίες  παραπομπής και εξυπηρέτησης των παιδιών και των οικογενειών τους. Παρέχουν  συμβουλευτική στήριξη στις οικογένειες και τα παιδιά μέσω ατομικών και ομαδικών  συναντήσεων, ενώ προωθούν μέσω εργασιακής συμβουλευτικής τις μητέρες

Συνεργάζονται με Δημόσιες υπηρεσίες και ΜΚΟ.  Διασύνδεουν και παραπέμπουν περιστατικά στις κατάλληλες δομές ( αιτήματα  στέγασης, συμβουλευτικής, ψυχολογικής ή και ψυχιατρικής στήριξης,  ιατροφαρμακευτικής μέριμνας, κοινωνικής πρόνοιας). Οι κοινωνικοί λειτουργοί, αναλαμβάνουν επίσης την υποδοχή νέων εθελοντών, την καθοδήγησή για τη  συμπλήρωση της αίτησης εθελοντισμού και την αξιολόγηση αυτής. Ταυτόχρονα μέσω  ομαδικών συναντήσεων, εκπαιδεύουν, εποπτεύουν και ενημερώνουν τους εθελοντές  ανάλογα με τον τομέα απασχόλησής τους κάθε φορά.

Ενημερώνουν  επισκέπτες της Κιβωτού για τα προγράμματα που υλοποιούνται, όπως για παράδειγμα  υποδέχονται και ξεναγούν στο χώρο, μαθητές σχολείων, συλλόγων και άλλων  φορέων.

Τέλος, συνεργάζονται με τους παιδαγωγούς και τους  εθελοντές για την ομαλή διεξαγωγή του καθημερινού προγράμματος, οργανώνουν τις  παρεχόμενες υπηρεσίες και σχεδιάζουν δράσεις και κατάλληλα προγράμματα  παρέμβασης και επιμόρφωσης των οικογενειών.

Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας