Κιβωτός /// Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017

Χρόνια Πολλά - Καλά Χριστούγεννα

Χρόνια Πολλά - Καλά Χριστούγεννα

Και αυτά τα Χριστούγεννα ας ψάξουμε να βρούμε τον γεννηθέντα Χριστό στα μέρη εκείνα που δεν τον υποπτευόμαστε καν...

 

 ἀχώρητος παντί, πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρί; ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός, πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός,

πάντως ὡς οἶδεν ὡς ἠθέλησε καὶ ὡς, ηὐδόκησεν, ἄσαρκος γὰρ ὢν,

ἐσαρκώθη ἑκών, καὶ γέγονεν ὁ Ὢν, ὃ οὐκ ἦν δι’ ἡμᾶς, καὶ μὴ ἐκστὰς τῆς φύσεως,

μετέσχε τοῦ ἡμετέρου φυράματος.

Διπλοῦς ἐτέχθη, Χριστὸς τὸν ἄνω, κόσμον θέλων ἀναπληρῶσαι.”

( Ακολουθία του Όρθρου των Χριστουγέννων)

 

            Αγαπητοί μου αδελφοί και συμπαραστάτες, για άλλη μια φορά θα ζήσουμε την σάρκωση του Θεού Λόγου,

ο Οποίος, όπως αναφέρει και το παραπάνω τροπάριο,

ως Αχώρητος και Άσαρκος ταπεινώθηκε και από την ελεύθερη Αγάπη Του  για όλους μας,

προσέλαβε τη σάρκα μας για να μας σώσει από τον ψυχικό θάνατο και να μας λυτρώσει.

Και εμείς φίλοι μου ας δώσουμε ελεύθερα την αγάπη μας στον συνάνθρωπό μας,

 

 

προσλαμβάνοντας το δικό του βάρος ως και δικό μας χαρίζοντάς  του απλόχερα

την ανακούφιση και τη λύτρωση από τα προβλήματά του!

Έτσι θα νοιώσουμε και εμείς ελεύθεροι από τον εγωϊσμό μας και δεσμώτες της λυτρωτικής Αγάπης του Γεννηθέντος Χριστού!

 

Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα!

Με την εν Χριστώ αγάπη

πατήρ Αντώνιος Παπανικολάου

 

Κατηγορία Κιβωτός Αθηνών
Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας