Κιβωτός /// Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018

Δώρο της "ΑΣΚ ΚΙΒΩΤΟΣ" προς τον π. Αντώνιο

Το δώρο της "ΑΣΚ ΚΙΒΩΤΟΣ" με υπογραφές όλων των παιχτών και της διοίκησης στον πατέρα όλων μας.

Κατηγορία Κιβωτός Αθηνών
Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας