Κιβωτός /// Κυριακή, 01 Απριλίου 2018

Ιερές Ακολουθίες Μεγάλης Εβδομάδας στην Κιβωτό του Κόσμου

Ιερές Ακολουθίες Μεγάλης Εβδομάδας στην Κιβωτό του Κόσμου

Κυριακή των Βαΐων έως Κυριακή του Πάσχα. "Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου". 

Δείτε περισσότερα εδώ.


Κυριακή των Βαΐων (εσπέρας). Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός... 

Δείτε περισσότερα εδώ.


Μεγάλη Τετάρτη. Ακολουθία του Αγίου Ευχελαίου.

Δείτε περισσότερα εδώ.


Μεγάλη Πέμπτη εσπέρας. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου...

Δείτε περισσότερα εδώ.


Μεγάλη Παρασκευή πρωί. Η Ακολουθία της Αποκαθήλωσης και του Επιταφίου Θρήνου.

Δείτε περισσότερα εδώ.


Μεγάλη Παρασκευή εσπέρας.  Η ζωή εν τάφω κατετέθης Χριστέ και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο...

Δείτε περισσότερα εδώ.


Μεγάλο Σάββατο πρωί. Ανάστα, ὁ Θεός, κρίνων τὴν γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι...

Δείτε περισσότερα εδώ. 


Κυριακή του Πάσχα. Χριστός Ανέστη!

Δείτε περισσότερα εδώ.

 

Κατηγορία Κιβωτός Αθηνών
Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας