Κιβωτός /// Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Ο π. Αντώνιος στο Βόλο με τα παιδιά μας

"ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν"

Κατηγορία Κιβωτός Βόλου
Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας