Ανάγκες Αθήνας

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου, Αθήνα - Πειραιάς :

( Δημοσιεύτηκε στις 01-04-17)

Αγορά 2 ηλεκτρικών κουζινών και 2 φούρνων για το νέο μας κτήριο προνοίας,

συνολικής αξίας 2.000 €

Κωδικός Ανάγκης #00428
20%
Έχουν Συγκεντρωθεί 400€ από τα 2000€

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου, Αθήνα - Πειραιάς :

( Δημοσιεύτηκε στις 15-04-17)

Αγορά 4 επαγγελματικών πλυντηρίων και στεγνωτηρίων για το νέο μας κτήριο πρόνοιας στην Αθήνα , 1500 € έκαστο

Κωδικός Ανάγκης #00427
6.7%
Έχουν Συγκεντρωθεί 400€ από τα 6000€

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου, Αθήνα - Πειραιάς :

( Δημοσιεύτηκε στις 15-04-17)

Αγορά 2 ψυγείων για το νέο μας κτήριο πρόνοιας στην Αθήνα, 500 € έκαστο

Κωδικός Ανάγκης #00426
1%
Έχουν Συγκεντρωθεί 10€ από τα 1000€

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου, Αθήνα - Πειραιάς :

( Δημοσιεύτηκε στις 12-04-17)

Αγορά νέου εκτυπωτή – φωτοτυπικό 700 €

Κωδικός Ανάγκης #00425
14.3%
Έχουν Συγκεντρωθεί 100€ από τα 700€

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου, Αθήνα - Πειραιάς :

( Δημοσιεύτηκε στις 25-05-16)

Αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών για το εργαστήριό μας 700€ έκαστος

Κωδικός Ανάγκης #00424

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου, Αθήνα - Πειραιάς :

( Δημοσιεύτηκε στις 25-05-16)

Κάλυψη τεχνικών και υλικών συντήρησης (υδραυλικά, σιδηρικά, μπογιές κλπ), 1000€ / μήνα

Κωδικός Ανάγκης #00423

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου, Αθήνα - Πειραιάς :

( Δημοσιεύτηκε στις 25-05-16)

Κάλυψη ενός (από τα 150) μηνιαίου οικονομικού επιδόματος (150 €) που δίδεται σε άπορη οικογένεια

Κωδικός Ανάγκης #00422

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου, Αθήνα - Πειραιάς :

( Δημοσιεύτηκε στις 25-05-16)

Κάλυψη πετρελαίου θέρμανσης 5000 € / έτος

Κωδικός Ανάγκης #00421

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου, Αθήνα - Πειραιάς :

( Δημοσιεύτηκε στις 25-05-16)

Κάλυψη βενζίνης για της μετακινήσεις μας 1.500€ / μήνα

Κωδικός Ανάγκης #00420

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου, Αθήνα - Πειραιάς :

( Δημοσιεύτηκε στις 25-05-16)

Κάλυψη ΔΕΚΟ (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλέφωνο) 4.000 € / μήνα

Κωδικός Ανάγκης #00419

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου, Αθήνα - Πειραιάς :

( Δημοσιεύτηκε στις 29-10-15)

Κάλυψη μισθών παιδαγωγών και κοινωνικών λειτουργών μας, αξίας 1050 € / μήνα μικτά έκαστος

Κωδικός Ανάγκης #00354
Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας