Ανάγκες Αθήνας

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου, Αθήνα - Πειραιάς :

( Δημοσιεύτηκε στις 25-05-16)

Αγορά ηλεκτρικών κουζινών και φούρνων 900 €

Κωδικός Ανάγκης #00428

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου, Αθήνα - Πειραιάς :

( Δημοσιεύτηκε στις 25-05-16)

Αγορά επαγγελματικών πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, 1500 € έκαστο

Κωδικός Ανάγκης #00427

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου, Αθήνα - Πειραιάς :

( Δημοσιεύτηκε στις 25-05-16)

Αγορά ψυγείων, 500 € έκαστο

Κωδικός Ανάγκης #00426

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου, Αθήνα - Πειραιάς :

( Δημοσιεύτηκε στις 25-05-16)

Αγορά νέου εκτυπωτή – φωτοτυπικό 700 €

Κωδικός Ανάγκης #00425

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου, Αθήνα - Πειραιάς :

( Δημοσιεύτηκε στις 25-05-16)

Αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών για το εργαστήριό μας 700€ έκαστος

Κωδικός Ανάγκης #00424

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου, Αθήνα - Πειραιάς :

( Δημοσιεύτηκε στις 25-05-16)

Κάλυψη τεχνικών και υλικών συντήρησης (υδραυλικά, σιδηρικά, μπογιές κλπ), 1000€ / μήνα

Κωδικός Ανάγκης #00423

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου, Αθήνα - Πειραιάς :

( Δημοσιεύτηκε στις 25-05-16)

Κάλυψη ενός (από τα 150) μηνιαίου οικονομικού επιδόματος (150 €) που δίδεται σε άπορη οικογένεια

Κωδικός Ανάγκης #00422

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου, Αθήνα - Πειραιάς :

( Δημοσιεύτηκε στις 25-05-16)

Κάλυψη πετρελαίου θέρμανσης 5000 € / έτος

Κωδικός Ανάγκης #00421

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου, Αθήνα - Πειραιάς :

( Δημοσιεύτηκε στις 25-05-16)

Κάλυψη βενζίνης για της μετακινήσεις μας 1.500€ / μήνα

Κωδικός Ανάγκης #00420

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου, Αθήνα - Πειραιάς :

( Δημοσιεύτηκε στις 25-05-16)

Κάλυψη ΔΕΚΟ (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλέφωνο) 4.000 € / μήνα

Κωδικός Ανάγκης #00419

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου, Αθήνα - Πειραιάς :

( Δημοσιεύτηκε στις 29-10-15)

Κάλυψη μισθών παιδαγωγών και κοινωνικών λειτουργών μας, αξίας 1050 € / μήνα μεικτά έκαστος

Κωδικός Ανάγκης #00354
Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας