Ανάγκες Χίου

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου – Αιγαίου στη Χίο.

( Δημοσιεύτηκε στις 25-05-16)

Κάλυψη δαπανών για την ανανεωμένη μελέτη πυροπροστασίας (μελέτη και τεχνικών έργων διαμόρφωσης χώρου και εφαρμογής αυτής) 25.000€

Κωδικός Ανάγκης #00440

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου – Αιγαίου στη Χίο.

( Δημοσιεύτηκε στις 25-05-16)

Κάλυψη δαπανών διαμόρφωσης χώρου για την εξυπηρέτηση ασυνόδευτων προσφυγόπουλων 35.000€

Κωδικός Ανάγκης #00439

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου – Αιγαίου στη Χίο.

( Δημοσιεύτηκε στις 25-05-16)

Αγορά 9 θεσιου οχήματος μεταφοράς των παιδιών μας, 32.000 €

Κωδικός Ανάγκης #00438

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου – Αιγαίου στη Χίο.

( Δημοσιεύτηκε στις 25-05-16)

Κάλυψη υλικών συντήρησης (υδραυλικά, σιδηρικά, μπογιές κλπ), 1000€ / μήνα

Κωδικός Ανάγκης #00437

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου – Αιγαίου στη Χίο.

( Δημοσιεύτηκε στις 25-05-16)

Κάλυψη πετρελαίου θέρμανσης 4000 € / έτος

Κωδικός Ανάγκης #00436

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου – Αιγαίου στη Χίο.

( Δημοσιεύτηκε στις 25-05-16)

Κάλυψη βενζίνης για της μετακινήσεις μας 1.500€ / μήνα

Κωδικός Ανάγκης #00435

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου – Αιγαίου στη Χίο.

( Δημοσιεύτηκε στις 25-05-16)

Κάλυψη ΔΕΚΟ (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλέφωνο) 1.000 € / μήνα

Κωδικός Ανάγκης #00434

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου – Αιγαίου στη Χίο.

( Δημοσιεύτηκε στις 29-10-15)

Κάλυψη μισθών παιδαγωγών και κοινωνικών λειτουργών μας, αξίας 1050 € / μήνα μεικτά έκαστος

Κωδικός Ανάγκης #00352
Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας