Ανάγκες Ηπείρου

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου – Ηπείρου στην Πωγωνιανή

( Δημοσιεύτηκε στις 25-05-16)

Αγορά 9 θεσιου οχήματος μεταφοράς των παιδιών μας, 32.000 €  

Κωδικός Ανάγκης #00433

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου – Ηπείρου στην Πωγωνιανή

( Δημοσιεύτηκε στις 25-05-16)

Κάλυψη υλικών συντήρησης (υδραυλικά, σιδηρικά, μπογιές κλπ), 1000€ / μήνα

Κωδικός Ανάγκης #00432

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου – Ηπείρου στην Πωγωνιανή

( Δημοσιεύτηκε στις 25-05-16)

Κάλυψη πετρελαίου θέρμανσης 25000 € / έτος

Κωδικός Ανάγκης #00431

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου – Ηπείρου στην Πωγωνιανή

( Δημοσιεύτηκε στις 25-05-16)

Κάλυψη βενζίνης για της μετακινήσεις μας 1.500€ / μήνα

Κωδικός Ανάγκης #00430

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου – Ηπείρου στην Πωγωνιανή

( Δημοσιεύτηκε στις 25-05-16)

Κάλυψη ΔΕΚΟ (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλέφωνο) 1.000 € / μήνα

Κωδικός Ανάγκης #00429

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου – Ηπείρου στην Πωγωνιανή

( Δημοσιεύτηκε στις 29-10-15)

Κάλυψη μισθών παιδαγωγών και κοινωνικών λειτουργών μας, αξίας 1050 € / μήνα μεικτά έκαστος

Κωδικός Ανάγκης #00353
Ενημερωθείτε για τις δράσεις μας