Κιβωτός /// Tuesday, 23 May 2017

Εκδήλωση από τους ομογενείς μας στη Γερμανία για την Κιβωτό του Κόσμου

Ευχαριστούμε θερμά από καρδιάς όλους τους συμμετέχοντες και προσφέροντες.

Learn about our actions