Κιβωτός /// Tuesday, 13 October 2015

Η «Κιβωτός του Κόσμου–Ηπείρου», στην Πωγωνιανή έχει μεγάλη ανάγκη από εθελοντές εκπαιδευτικούς

Η «Κιβωτός του Κόσμου–Ηπείρου», στην Πωγωνιανή  έχει μεγάλη ανάγκη από εθελοντές εκπαιδευτικούς

Η«ΚιβωτόςτουΚόσμου–Ηπείρου», στην Πωγωνιανή έχει μεγάλη ανάγκη από εθελοντές εκπαιδευτικούς -  πτυχιούχους σχολών – φοιτητές, για βοήθεια στην καθημερινή μελέτη των παιδιών της.Η«ΚιβωτόςτουΚόσμου –Ηπείρου», θεωρείπολύσημαντικότοκομμάτιτηςεκπαίδευσηςτωνπαιδιώνπουφιλοξενεί  καιγιατολόγοαυτόζητάειεθελοντέςγιαναταβοηθήσουνστηνκαθημερινήτουςμελέτη(Νηπιαγωγείο – Δημοτικό - Γυμνάσιο)

Οιώρεςκαθημερινής  μελέτηςείναιΔευτέραμέχριΠαρασκευήαπό 16:45 έως 19:00καιημεταφοράτωνεθελοντών, εξασφαλισμένη.

Όσοιεπιθυμούνναπροσφέρουνανιδιοτελώςτιςυπηρεσίεςτουςσεοποιαδήποτεημέρατηςεβδομάδας,  μπορούνναζητήσουνπληροφορίες,  στοτηλέφωνο 2657031005-6 ήμπορούννααποστέλλουν email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Learn about our actions