Κιβωτός /// Tuesday, 18 April 2017

Η «Κιβωτός του Κόσμου» προσφέρει υπηρεσίες υγείας στην Ήπειρο με την Κινητή Οδοντιατρική Μονάδα μας

Η «Κιβωτός του Κόσμου» θα οργώσει την Ήπειρο προσφέροντας υπηρεσίες υγείας!
Ανταποδίδοντας στην τοπική κοινωνία την αγάπη και τη στήριξη που της προσφέρει

Learn about our actions