Κιβωτός /// Sunday, 23 July 2017

Ευλογημένη σοδειά από το λαχανόκηπο της Κιβωτού του Κόσμου- Αιγαίου!

Με την ευλογία του Θεού και την εργασία των παιδιών και του προσωπικού απέδωσε πολλαπλούς καρπούς η προσπάθεια βιολογικής καλλιέργειας στο λαχανόκηπο των παιδιών της Κιβωτού του Κόσμου- Αιγαίου! 

Learn about our actions