Ανάγκες Χίου

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

( K2_NEEDS_POSTED16-02-17)

Κάλυψη δαπανών για την ανανεωμένη μελέτη πυροπροστασίας (μελέτη και τεχνικών έργων διαμόρφωσης χώρου και εφαρμογής αυτής) 15.000€  

 

Ευχαριστούμε θερμά την Αθηνά τον Ξενοφών και τον Θοδωρή Κυριακού για την πολύτιμη δωρεά τους.

 

          Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου – Αιγαίου στη Χίο.        

K2_NEED_CODE00440

ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

( K2_NEEDS_POSTED16-02-17)

Κάλυψη δαπανών διαμόρφωσης χώρου (δραστηριοτήτων και μελέτης) για τις ανάγκες των παιδιών που φιλοξενούνται 45.000€

    Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου – Αιγαίου στη Χίο.             ΚΕΡΚΙΔΕΣ

K2_NEED_CODE00439

ΑΓΟΡΑ 9ΘΕΣΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

( K2_NEEDS_POSTED16-02-17)

Αγορά 9 θέσιου οχήματος μεταφοράς των παιδιών μας, 35.000 €   

Ευχαριστούμε θερμά την δικηγορική εταιρία Κ. και συνεργάτες για την πολύτιμη δωρεά τους.

Ανάγκες Κιβωτού του Κόσμου – Αιγαίου στη Χίο.                        OXHMA

K2_NEED_CODE00438

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

( K2_NEEDS_POSTED16-02-17)

Κάλυψη υλικών συντήρησης (υδραυλικά, σιδηρικά, μπογιές, συντήρηση  κληματιστικων, ηλεκτρολογικά, επισκευές κλπ), 1000€ / μήνα

   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

K2_NEED_CODE00437

ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

( K2_NEEDS_POSTED02-11-17)

Κάλυψη πετρελαίου θέρμανσης  4000 € / έτος 

 Ευχαριστούμε από καρδιάς τον κύριο Ν. Ε. για την πολύτιμη δωρεά του.

        

K2_NEED_CODE00436

ΕΞΟΔΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

( K2_NEEDS_POSTED16-02-17)

Κάλυψη βενζίνης για της μετακινήσεις των παιδιών σε δραστηριότητες, ιατρικα ραντεβου, φροντηστηρια και εκδρομές.  1.500€ / μήνα

benzini     ΒΕΝΖΙΝΗ

K2_NEED_CODE00435

ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (ΔΕΚΟ) ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

( K2_NEEDS_POSTED16-02-17)

Κάλυψη των παγίων εξόδων ΔΕΚΟ (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλέφωνο) για τις ανάγκες του παιδικού χωριού 2.000 € / μήνα

DEKO   ΔΕΚΟ

K2_NEED_CODE00434

ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

( K2_NEEDS_POSTED16-02-17)

Κάλυψη μισθών παιδαγωγών, κοινωνικών λειτουργών μας, ψυχολόγων, λογοθεραπευτών και λοιπού προσωπικού (καθαρίστρια, μαγείρισσα, επιστάτης)  αξίας 1050 € / μήνα μεικτά έκαστος. (17*1050 = 17,850 ΕΥΡΩ/ ΜΗΝΑ)

TEAMΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

K2_NEED_CODE00352
Learn about our actions